Payday loanspayday loans
Образование
Švietimas | Print |

MOKOMYMAI APSAUGOS PAREIGŪNO LICENCIJAI ĮGYTI:

Dasi Ireland International siūlo dviejų dienų trukmės kursus abiejų kategorijų apsaugininko kvalifikacijai įgyti. Apsaugininko kvalifikacija C 10266 (FETAC). Ši kvalifikacija yra oficialiai pripažįstama. Private Security Authority (privačios apsaugos institucija), kaip privaloma sąlyga, norint tapti licencijuotu apsaugos darbuotoju Airijoje. Durų apsaugos procedūros: FETAC 4 lygis C 10266. Kursų kaina €325.
Diena 1
1. PRIVAČIOS APSAUGOS SEKTORIAUS APŽVALGA.
2. APSAUGOS DARBUOTOJO FUNKCIJOS.
3. BENDRAVIMO ĮGŪDŽIAI.
4. ŽALOS PREVENCIJOS PRINCIPAI.
5. DOKUMENTAI IR ĮRANGA.
6. PRAKTINĖS PAREIGOS IR PROCEDŪROS.
7. APSAUGOS PAREIGŪNAS IR TEISĖ(ĮSTATYMAI).
8. ATSARGUMO PRIEMONĖS IR PROCEDŪROS GAISRO ATVEJU.
9. AVARINĖS PROCEDŪROS.
10. DARBO SAUGOS INSTRUKTAŽAS
11. PIRMOJI PAGALBA.
12. KOKYBĖ IR KLIENTŲ APTARNAVIMAS.
13. PREKYBOS SEKTORIAUS APSAUGA.
14. DURŲ APSAUGA.
15. ELEKTRONINIŲ SISTEMŲ APŽVALGA.
16. TECHNINĖS ĮRANGOS APŽVALGA.
17. DARBO TEISĖ.
18. DARBO SANTYKIAI.
19. PROFESINIS TOBULĖJIMAS.
ĮVERTINIMAS: DIENOS PABAIGOJE ATLIEKAMAS PRAKTINIS TESTAS.
Diena 2
1. Įvadas.
2. Durų apsaugos vadovo pareigos ir atsakomybė.
3. Klientų aptarnavimas.
4. Rizikos įvertinimas.
5. Lygių galimybių darbe teisė.
6. Sveikatos apsaugos teisė.
7. Licencijavimo teisė.
8. Baudžiamoji civilinė teisė.
9. Arešto būdai.
10. Krata.
11. Narkotikai ir jų atpažinimas.
12. Avarinės procedūros.
13. Ataskaitos.
14. Priešgaisrinės apsaugos apmokymai.
Įvertinimas: Dienos pabaigoje atliekamas
praktinis testas